Avbetalning företag

Företag väljer avbetalning

Varför gillar företagare avbetalning?

Avbetalning påminner om ett vanligt banklån, du äger objektet och gör avskrivningar.

Avbetalning för företag är en bra finansiell lösning när det exempelvis är dags att investera i nya fordon och maskiner.
Med avbetalning använder du maskinen eller ditt fordon som säkerhet och här finns möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan som motsvarar värdeminskningen.

Några fördelar med avbetalning som finansiell lösning

  • Företagaren eller lantbrukaren har möjlighet att göra extra amorteringar i syfte att lösa lånet i förtid. 
  • Maskinen eller fordonet kan vara både nytt och begagnat, vi hittar en avbetalningsmodell som känns attraktiv för ditt företag. 
  • En vanlig avbetalningsform är rak amortering, det innebär att företaget betalar av mer i början av lånet då kostnaden för fordonet/ maskinen är lägre och därefter har en lägre amortering då kostnaderna för objektet normalt ökar i form av service- och reparationskostnader. 
  • Du har möjlighet att lägga upp lånet som ett annuitetslån, det innebär att amorteringen är lika stor varje månad.

Kontakta oss på Valadium Finans så hjälper vi dig att hitta en förmånlig avbetalningsplan för ditt företag!
(Nedan finner du svar på vanliga frågor gällande avbetalning)

Vanliga frågor och svar gällande avbetalning

  • När du väljer att avbetala en maskin eller ett fordon belastas inte ert kreditutrymme hos banken.
  • Ert företag eller lantbruket kan avsluta avtalet genom att genomföra extra inbetalningar.
  • Maskinen eller utrustningen ni önskar avbetala kan vara både ny eller begagnar när ni köper in den.
  • Normal avbetalningstid är 36-72 månader.
  • Vi erbjuder rak amortering vilket innebär en högre månadskostnad i början av hyresperioden och en lägre månadskostnad alt eftersom avtalstiden löper.
  • Önskar du avbetala verkstadsmaskiner erbjuder vi annuitetslån, det innebär att avbetalningen är lika stor varje månad. Vi erbjuder även annuitetslån för andra typer av avbetalningar.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om avbetalning och vilka upplägg som vi kan erbjuda!